ბიზნეს ვებსაიტი ბიზნეს ვებსაიტი

ბიზნეს ვებსაიტი არის საშუალო სიდიდის ინტერნეტ რესურსი, რომელიც გადმოსცემს ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი ორგანიზაციის შესახებ და ამავედროს შეიცავს მომსახურებისა და პროდუქციის ელექტრონულ კატალოგს.

ამ ვებსაიტის სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ თქვენი შეთავაზების ასების სიას (პრაისლისტს), რომელსაც ახორციელებს თქვენი კომპანია, ასევე გაანალიზონ სერვისის აღწერილობა, დაათვალიერონ ფოტო სურათები,შეუსატყვისონ მომსახურება და პროდუქცია ერთმანეთს, დაუკავშირდნენ ოფისს და განახორციელონ შეკვეთა.

ბიზნეს ვებსაიტზე ასევე განთავსდება ინფორმაცია ფირმის სიახლეების, აქციების, წინადადებების თაობაზე. საიტზე ხორციელდება კლიენტებთან კონტაქტი საპასუხო კავშირის ფორმის ან საიტის სტუმართა წიგნაკის მეშვეობით.

ხშირად ასეთ ვებსაიტებზე შეხვდებით საპუბლიკაციო გვერდებს, ფირმის საქმიანობის მხატვრულად ან მეცნიერულად გაფორმებული აღწერილობებისათვის, სადაც დეტალურად განიხილება კონკურენტთაშორის უპირატესობები მომსახურების ხარისხის, ფასისა და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით.