კორპორატიული საიტი კორპორატიული საიტი

კორპორატიული საიტი, შეიძლება ითქვას, თქვენი ფირმის ფილიალია მსოფლიო აბლაბუდაში, რომელსაც ინტერნეტი ჰქვია. ასეთი ბიზნეს ინსტრუმენტი ითვალისწინებს თავისთავად სრულ, მუდმივად განახლებად ინფორმაციას, კომპანიისა და მისი საქმიანობის შესახებ, როგორებიცაა:
- ანონსები;
- პრეს-რელიზები;
- პროდუქციისა და მომსახურების აღწერილობები, რომელსაც წარმოადგენს ფირმა;
- კითხვები და პასუხები, რომლითაც შეიძლება დააინტერესდნენ როგორც პარტნიორები, ასევე კლიენტები;
- საკონტაქტო ინფორმაცია;
- კომპანიის ვაკანსიები.

ასეთ საიტზე ასევე ხშირად მოქმედებს ფორუმი, ჩათი, ვიდეო კონფერენციები პერსონალის ინსტრუქტაჟისათვის, სათათბიირო სესიები კომპანიის სხვადასხვა წარმომადგენელთა შორის სადავო საკითხების გადაჭრისათვის.

კორპორატიული საიტი მრავალფუნქციონალური პლატფორმაა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტის რეალიზაცია, საბაზრო პოზიციის გამყარება, ახალი კლიენტებისა თუ პარტნიორების მოძიება, მარკეტინგული და სოციალური გამოკვლევები და მრავალი სხვა.