ინტერნეტ მაღაზია ინტერნეტ მაღაზია

ინტერნეტ მაღაზია გვაძლევს პროდუქციის გაყიდვისა და მომსახურების ორგანიზების საშუალებას. მრავალფუნქციონალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით ინტერნეტ მაღაზიაში რელიზებულია სხვადასხვა საგადასახადო სისტემის ინტეგრაცია, რომელიც დამოკიდებულია პროდუქციის მონაცემებზე და ვალუტაზე.აქ მომხმარებლებს შეუძლიათ შეიძინონ ესათ უ ის პროდუქცია როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით, საბანკო გადარიცხვებით, ასევე ვირტუალური საშუალებებით, საკრედიტო ბარათებით. გათვალისწინებულია ფასდაკლების მექანიზმი, დამატებითი ღირებულების გადასახადი, პროდუქციის ხარჯთაღრიცხვა და ბაზაში მისი რაოდენობა (აქტივი), კლიენტის მიერ პროდუქტის შესყიდვისას საფოსტო შეტყობინების გაგზავნა.

მყიდველებს საკუთარ ინდივიდუალურ განყოფილებაში შეუძლიათ გააუქმონ, კვლავ გადახედონ, გაამრავლონ შესაძენი პროდუქცია და ასევე იხილონ მისი მიმდინარე სტატუსი.