ფირნიშების დიზაინი ფირნიშების დიზაინი

ფირნიში (Banner) — ვებ ფირნიში ინტერნნეტ რეკლამის ერთერთი ძირითადი ელემენტია. ის წარმოადგენს გრაფიკულ გამოსახულებას, ხშირად ანიმაციური სახით, რომელზე დაკლიკვის დროსაც შესაძლებელია მომხმარებელი გადავიდეს მიზნობრივ სარეკლამო ან ვებ გვერდზე. სარეკლამო ფირნიში ამ შემთხვევაში შუამავალია მომხმარებელსა და მიმწოდებელს შორის. ფირნიშები მზადდება ძირითადად რასტრულ GIF და JPG, ასევე ვექტორულ ფლაშ SWF ფორმატში.

ასევე გთავაზობთ გარე სარეკლამო ფირნიშების დამზადებას, პლაკატებისა და სტენდების ფართო ფორმატულ ბეჭდვას, სხვა სარეკლამო პოლიგრაფიას. გარე სარეკლამო ფირნიშები დღესდღეისობით ჩვენს ქალაქებში ფირმების ერთერთი ყველაზე გამართლებული მარკეტინგული სვლაა.