ლოგო დიზაინი ლოგო დიზაინი

ლოგო - კომპანიის სახეა. ლოგოს შექმნა მიმდინარეობს უშუალოდ ფირმის დაკვეთის საფუძველზე იმ მიზნით, რომ მოიზიდოს პოტენციური კლიენტები და მოახდინოს საკუთარი პროდუქციის გასაღება. საფირმო ლოგოს შექმნა ხომ საფუძველია ფირმის ისეთი მნიშვნელოვანი ვიზუალური ხასიათის შექმნისა, როგორიც საფირმო სტილია. ყოველი სტილისტური ელემენტი (ფერთა პალიტრა, შრიფტი, გრაფიკული მატერიალები) თავისწილად საფუძველს უყრიან იმას, რაც ზედმიწევნით ითვალისწინებს ლოგოს დამუშავებას და დახვეწილი საფირმო სტილის შექმნას.

ლოგო უნდა იყოს მატივი, საზოგადოებისათვის ადვილად აღსაქმელად, იყოს ორიგინალური თავისი დიზაინით და შეესაბამებოდეს ყველა იმ ამოცანას რასაც ისახავს ფირმა მარკეტინგული სტრატეგიისთვის.
ლოგომ უნდა მოხიბლოს საზოგადოება. ფორმით უნდა შეესაბამებოდეს ზომებს და ფერებს, ამასთანავე მისი სასტენდო ვარიანტი ისევე უნდა გამოიყურებოდეს, როგორც ბრელოკზე.
ლოგო უნდა გამოირჩეოდეს თავისი ბრწყინვალებით და მკვეთრი ფერებით. ლოგო ხომ ერთერთი იმ ატრიბუტთაგანია რომელიც მუდამ რჩება ფირმასთან მისი არსებობის მანძილზე.

კარგად დამუშავებულ ლოგოს შეუძლია უდიდესი წარმატება მოუტანოს ორგანიზაციას ბაზარზე. ლოგოტიპის შექმის შემდგომ კი შეასაძლებელია: წამოიწყოთ სარეკლამო კამპანია ინერნეტში, შექმნათ პოლიგრაფიული ნაწარმი, სუვენირები და უამრავი მარკეტინგული ინსტრუმენტი.